1034 realizacje opublikowane przez 401 agencji
Portfolia polskich agencji interaktywnych i webmasterów. Obejrzyj realizacje z Twojej branży i wybierz ofertę najlepszej agencji interaktywnej. tworzenie stron www, projektowanie stron internetowych
-
-
---
-


Ostatnio dodane pozycje:

+
---

reklama

|
szukanie zapo
-
-
_ -
 

Regulamin

I. Wstęp.

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Interacta.pl oraz prawa i obowiązki jego użytkowników.


II. Definicje.

Interacta.pl / Serwis - serwis internetowy Interacta.pl.
Realizacja - opublikowany w Serwisie opis produktu interaktywnego (strony www, bannera itp.).
Gość - osoba odwiedzająca Serwis, nie posiadająca konta w Serwisie.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto Serwisie.
Oglądający - użytkownik bez uprawnień do publikowania realizacji.
Publikujący - użytkownik z uprawnieniami do publikowania realizacji.
Ulubione - zbudowana przez Użytkownika lista skrótów do wybranych Realizacji.
Powiadomienia - funkcjonalność polegająca na powiadamianiu Użytkownika e-mailem o pojawieniu się nowych Realizacji w wybranych przez Użytkownika branżach katalogu.
Usługi - dodatkowe funkcjonalności Serwisu, dostępne dla Publikujących za opłatą.


III. Warunki uczestnictwa.

1. Oglądającym może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca adres e-mail.
2. Publikującym może zostać pełnoletnia osoba reprezentująca firmę, która zrealizowała przynajmniej jeden produkt interaktywny.


IV. Zasady ogólne.

1. Oglądający ma możliwość:
a) przeglądania i przeszukiwania katalogu Realizacji oraz Publikujących;
b) dodawania/usuwania wybranych Realizacji do/z listy ulubionych;
c) otrzymywania powiadomień o pojawieniu się nowych realizacji w wybranych branżach katalogu.
2. Publikujący ma możliwość:
a) przeglądania i przeszukiwania katalogu Realizacji oraz Publikujących;
b) dodawania/usuwania wybranych Realizacji do/z listy ulubionych;
c) otrzymywania powiadomień o pojawieniu się nowych realizacji w wybranych branżach katalogu;
d) publikowania własnych Realizacji;
e) promowania własnych Realizacji w drodze wykupienia Usług.
3. Użytkownikom niedozwolone jest:
a) wielokrotne publikowanie tych samych Realizacji.
b) umieszczanie w jakiejkolwiek formie materiałów erotycznych, naruszających cudze prawa lub dobre obyczaje;
c) łamanie ogólnie przyjętych zasad Netykiety lub obowiązujących przepisów prawa.
4. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do publikowanych ilustracji.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte.


V. Rejestracja.

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu jednego z formularzy znajdujących się na stronie: http://www.interacta.pl/uzytkownik/rejestracja.
2. Użytkownik ma obowiązek podania tylko i wyłącznie prawdziwych danych.
3. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym/ustawień konta za każdym razem, gdy one ulegną one zmianie.
4. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.


VI. Konto.

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Serwisie.
2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta kontaktując się z Obsługą serwisu za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.interacta.pl/strona/pokaz/kontakt.
5. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.


VII. Realizacje.

1. Publikując Realizację Użytkownik oświadcza, iż:
a) jest wykonawcą opisywanego produktu interaktywnego lub posiada uprawnienia do reprezentowania firmy, która go wykonała;
b) posiada wszelkie zgody i uprawnienia niezbędne do publikacji informacji o produkcie interaktywnym;
c) publikacja informacji o produkcie interaktywnym nie narusza niczyich praw;
d) informacje o produkcie interaktywnym są prawdziwe, rzetelne i aktualne.
2. Pojedyncza Realizacja może zawierać maksymalnie 3 ilustracje. Pliki graficzne umieszczane przez Użytkowników podlegają automatycznemu przeskalowaniu do z góry założonej wielkości.
3. Operator Serwisu w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie materiałów.


VIII. Usługi, punkty i opłaty.

1. Posiadanie Konta w Serwisie, przeglądanie katalogu Realizacji i Publikujących, jak również korzystanie z ulubionych i powiadomień jest bezpłatne.
2. Publikacja Realizacji kosztuje 9 punktów i jest bezterminowa.
3. Użytkownik Publikujący może zamówić usługi promowania wybranych realizacji, pokrywając ich koszt odpowiednią ilością punktów zgromadzonych na koncie.
4. Serwis realizuje następujące usługi dodatkowe w następujących cenach:
a) wyróżnienie realizacji w branży (wyświetlenie w początkowej części listy oraz inny kolor tła):
- 1 miesiąc: 25 punktów
- 3 miesiące: 72 punkty
- 6 miesięcy: 141 punktów
- 12 miesięcy: 270 punktów;
b) wyróżnienie realizacji w wynikach wyszukiwania (wyświetlenie w początkowej części listy oraz inny kolor tła):
- 1 miesiąc: 15 punktów
- 3 miesiące: 43 punkty
- 6 miesięcy: 85 punktów
- 12 miesięcy: 162 punkty;
c) promocja rotacyjna realizacji na stronie głównej (wyświetlanie w module "Promowana realizacja" na stronie głównej, na zmianę z innymi promowanymi w ten sposób realizacjami):
- 1 miesiąc: 300 punktów
- 3 miesiące: 864 punkty
- 6 miesięcy: 1692 punkty
- 12 miesięcy: 3240 punktów;
d) wyróżnienie agencji w branży (wyświetlenie w początkowej części listy oraz inny kolor tła):
- 1 miesiąc: 90 punktów
- 3 miesiące: 260 punktów
- 6 miesięcy: 508 punktów
- 12 miesięcy: 972 punkty.
5. Zakupu punktów Użytkownik Publikujący dokonuje na stronie http://www.interacta.pl/platnosci/doladowanie pokrywając koszt pakietu w drodze płatności on-line.
6. Użytkownik Publikujący ma możliwość nabycia punktów w następujących pakietach:
- 100 punktów w cenie 100 zł. netto
- 260 punktów w cenie 250 zł. netto
- 530 punktów w cenie 500 zł. netto
- 1100 punktów w cenie 1000 zł. netto
- 2250 punktów w cenie 2000 zł. netto
- 6000 punktów w cenie 5000 zł. netto
- 13000 punktów w cenie 10000 zł. netto.
7. Płatności on-line dla serwisu Interacta.pl realizuje serwis Platnosci.pl.
8. Po otrzymaniu każdej płatności Obsługa Serwisu wystawi Użytkownikowi fakturę VAT i prześle ją pocztą.
9. Użytkownik zamawiając usługi wyraża zgodę na wystawienie mu faktury VAT bez jego podpisu.
10. Reklamacje dotyczące realizacji usług należy zgłaszać za pomocą formularza: http://www.interacta.pl/strona/pokaz/kontakt.
11. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać kontaktując się z serwisem www.platnosci.pl.


IV. Postanowienia końcowe.

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie: http://www.interacta.pl/strona/pokaz/regulamin.
2. Regulamin w zmienionej treści wchodzi w życie z dniem opublikowania.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik może zażądać usunięcia jego Konta z Serwisu.

 

     
szukanie zaawansowane przypomnienie hasła wyloguj się
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. zamknij